Diamant

Diamant

Diamant 

Diamanten är den ädelsten som åtnjuter högst status i det moderna samhället. Aprils månadssten har allt: historik, hållbarhet, bländande briljans, fantastisk glöd/eld, enastående ljusspel och exklusivitet.

Diamanten

Diamanter

Namn

Argyle-Champagner-Diamant

Argyle-champagnediamant

Diamant har fått sitt namn från grekiskans “adamas”, vilket betyder oövervinnlig. Det är ett passande namn för den hårdaste ädelstenen, som även är en av de mest värdefulla.

Kemisk sammansättning för diamant

Diamanten är den enda ädelstenen som endast består av ett element, en variant av kristallint kol. Det är det hårdaste mineralet som finns i naturen och har graden 10 på Moh´s hårdhetsskala. På industriell väg kan man dock i dag framställa vissa ämnen som är hårdare.
På grund av den kompakta atomstrukturen klarar väldigt få spårämnen att tränga in i en diamant, vilket gör att det är mycket sällsynt med färgade diamanter.
Det är bara kväve-, bor- och väteatomer som är små nog för att komma in i strukturen och då orsaka färgskiftningar. En av 10 000 diamanter bär naturligt på en färg. De har då vanligtvis fått sin färg från avvikelser i kristallstrukturen, dessa kallas Fancy-diamanter

Härkomst & ursprung för diamant

Ring mit einem blauen Diamanten

Ring med blå diamant.

Diamanter började utvinnas av människan för cirka 2800 år sedan i Indien. Det skulle sedan dröja ända till  1725 innan andra källor upptäcktes, då i Brasilien. Senare hittades även fyndigheter i Ryssland och Kanada. I dag kommer cirka 65 procent av alla diamanter från afrikanska länder.

Handeln med så kallade "blodsdiamanter" (diamanter som mestadels illegalt brytits i en krigszon och sedan smugglats och sålts för att finansiera striderna ) var tidigare ett stort problem. Denna problematik kämpar man nu mycket mot genom den så kallade Kimberlyprocessen.

Målet är att helt stoppa handeln med blodsdiamanter. I dag är 99 procent av diamanthandeln världen över baserad på konfliktfria diamanter

Historik & sägner för diamant

Grekiska filosofer trodde att diamanter var levande och innehöll andar, romarna trodde att de var gudarnas tårar eller splitter från fallna stjärnor, medan hinduerna trodde att diamanter skapades när blixten slog ned i stenar. Från medeltiden till renässansen har diamant tillskrivits en rad olika esoteriska egenskaper som kunnat hjälpa mot livets svårigheter. Mod, osårbarhet, styrka, dygd och förmåga att driva undan mardrömmar är bara några av de egenskaper som diamanter ansågs besitta tidigare.

Diamant Feuer

Eld (dispersion) i diamant.

Kännetecknande egenskaper för diamant

En idealisk diamant har perfekt balans mellan eld (dispersion), färgspel och stenens karaktäristiska briljans (reflektion av vitt ljus). I starkt ljus kan diamanter återge alla regnbågens färger och briljantslipningen skapades speciellt för att få ut mesta möjligt av diamantens egenskaper. Andra viktiga karaktärsdrag för en diamant är färg, transparens och fluorescens.

För ett otränat öga ser de flesta diamanter helt färglösa ut, men minsta lilla färgskiftning kan generera en enorm prisskillnad. De flesta diamanter är mellan 1 - 3,3 miljarder år gamla.

Olika sorters diamant

Förutom de kända färglösa (ibland kallade vita diamanter) finns det också färgade varianter (fancy diamanter), som till exempel kan vara gula, blå, bruna, röda eller svarta. Bedömning av färg och klarhet i en diamant utgår från den färg- och renhetsskala som utfärdats av  Gemological Institute of America (GIA).

Farbige Diamanten

Färgade diamanter

Vård & skötsel av diamant

Diamanter klarar vanligtvis ång- eller ultraljudsrengöring så länge normal försiktighet iakttas.

Aktuelles

Senaste nytt från Ädelstenarnas värld

  1. Läs fantastiska fakta om apatit

    22. November 2016

    Blå fin apatit. Andreas Hermansson När jag började jobba på Juwelo hade jag aldrig hört talas om apatit. Men ända sedan jag först introducerades för denna ädelsten har den...
    Continue reading →

Kommande på TV:

02:00Juwelo-Dokumentationen
08:00Schnäppchenmorgen
10:00Phänomene der Natur
To top