Zinkblände

Zinkblände, som även kallas sfalerit, har fått sitt namn från det grekiska ordet "sphaleros". Det betyder "förrädare"
Esfalerita

Ädelstenen sfalerit.

Namn

Namnet zinkblände kommer från Tyskland, och är en hänvisning till att denna ädelsten lätt förväxlas med andra. Blende på tyska betyder bländande eller vilseledande. Sfalerit kommer från grekiskans sphaleros, som betyder förrädare eller falsk. I båda fallen rör det sig alltså om namn som avser denna ädelstens förväxlingsgrad. Zinkblände har hög halt av blyglans.

Härkomst och ursprung för zinkblände / sfalerit

Sfalerit av ädelstenskvalitet hittas bara i Chivera-gruvorna i Mexiko, eller i bergen i den centrala delen av den kantabriska bergskedjan som kallas "Picos de Europa". Det kan även finnas slipvärdiga exemplar från Spanien.

Kemisk sammansättning för zinkblände / sfalerit

Zinkblände är kristallisation av zinksulfid (ZnS), som har ett litet underskott av zink (Zn1-XS)

Historik för zinkblände / sfalerit

Zinkblände är en ädelsten som vanligtvis reserverad för samlare och ädelsten specialister. Han är också exponerad i museer.
Trots sina absolut fantastiska optiska effekter är en föga känd och mycket sällsynt pärla.

Egenskaper för zinkblände / sfalerit

Zinkblände har en lyster som är väldigt bra (liknande diamant). Dess brytningsindex är tre gånger högre än den hos en diamant, vilket gör det till en bländande ädelsten. Sfalerit imponerar när den är välslipad.

Olika sorters zinkblände / sfalerit

Förutom röda spinell har sfalerit förväxlats med rubin i århundraden. Utöver sin sällsynthet kännetecknas zinkblände även av att det är "mjuk" ädelsten med stark spaltbarhet. Den kan skadas av en dålig slipning och är också svår att slipa. En utmaning för slipare och ädelstenssättare!
Dels är det den låga hårdheten, 3,5-4 på Mohs skala, som gör att den är svår att slipa. Ett annat problem är att det finns sex riktningarn för klyvning, vilket ökar svårighetsgraden på slipningen. Men om den slipas med perfekta proprotioner så att dess ljusstyrka tas tillvara på så lyser zinkblände i all sin prakt.
Zinkblände kan ha nyanser av gult, rött, grönt eller vara genomskinlig.

Vård och skötsel av zinkblände / sfalerit

Zinkblände bör inte utsättas för varken ångrengöring eller ultraljudsbehandling.

Aktuelles

Senaste nytt från Ädelstenarnas värld

  1. Läs fantastiska fakta om apatit

    22. November 2016

    Blå fin apatit. Andreas Hermansson När jag började jobba på Juwelo hade jag aldrig hört talas om apatit. Men ända sedan jag först introducerades för denna ädelsten har den...
    Continue reading →

Kommande på TV:

02:00Juwelo-Dokumentationen
08:00Schnäppchenmorgen
10:00Phänomene der Natur
To top